Põhiväärtused - organisatsioonikultuuri kujundajad

 Koolitusel käsitleme:

- Väärtuste kujunemine ja muutmine
- Ühiste põhiväärtuste kasulikkus 
- Ühiste põhiväärtuste mõju töötajatele
- Tugiväärtused ja lõppväärtused
- Väärtused on motivatsiooni aluseks
- Väärtused loovad organisatsioonikultuuri
- Väärtuse arutelude etapid

Koolituse käigus vastavalt kliendi soovile ja vajadusele:
- analüüsime olemasolevaid põhiväärtusi ja vajadusel korrigeerime
- mõtestame põhiväärtused lahti
- loome uued põhiväärtused

Õppetöö korraldus:
Maht: 3-6 ak. h. 
Toimumiskoht: vastavalt kliendi soovile
Väljastatav dokument: tunnistus