KOOLITUSED PEDAGOOGIDELE

Kui oled piisavalt pühendunud, leiad kindlasti võimaluse!
A.Robbins

Õpetaja professionaalne areng läbi eneseanalüüsi (SIIN)

Õpetaja kui lapse kasvukeskkonna looja ja arendaja (SIIN)

Tulemuslike koosolekute juhtimine ehk edukad partnerlussuhted vanematega  (SIIN)

Lapse arengu suunamine ja juhtimine koostöös lapsevanemaga (SIIN)

Lastevanemate nõustamine (SIIN)

Õpetaja õppe- ja kasvatusprotsessi planeerija, juhtija, teostaja, parendaja (SIIN)


Koolituste eesmärgiks on:

  • Soodustada ja toetada koolitustel osalejate eneseteostust ja oma arengu juhtimisoskust
  • Toetada õpetaja ametialast tulemuslikku toimetulekut ja profesionaalsust
  • Toetada eelkoolipedagoogika-alaste teadmiste täiendamist, kinnistamist ning oskust eneseanalüüsi kaudu hinnata oma tegevust
  • Toetada teadmiste omandamist organisatsiooni ja lasterühma juhtimisest ning meeskonnatööst
  • Luua teadmiste ja praktiliste oskuste baas oma igapäevatöö tulemuslikumaks korraldamiseks ning selle arendamiseks.