Õpetaja õppe- ja kasvatusprotsessi juhtija - planeerija, teostaja, parendaja

Koolitusel käsitleme:

1. Õppekasvatusprotsessi juhtimine:

- kuidas teha oma valikuid ja kavandada tegevusi;
- kuidas seostada lastel uusi teadmisi ja varasemaid kogemusi
- kuidas omandatud teadmisi kasutada erinevates olukordades ja tegevustes
- kuidas viia lastega läbi arutelusid omandatud teadmiste ja oskuste üle
- kuidas õpetada last hindama oma töö tulemuslikkust
- kuidas suunata lapsi oma ja teiste õnnestumiste üle rõõmu tundma
- kuidas suunata lapsi toime tulema ebaõnnestumistega

2. Koolituse käigus aitame õpetajal leida just talle sobiva õpetamismetoodika, mis annab "kirss tordil" tunde igaks päevaks :)

Õppetöö korraldus:
Maht: 3-6 ak. h. 
Toimumiskoht: vastavalt kliendi soovile
Väljastatav dokument: tunnistus