Õpetaja professionaalne areng läbi eneseanalüüsi

Koolituse käigus töötame läbi järgmised teemad: 
Professionaalse õpetaja HOIAKUD 
- Õpetaja organisatsioonis informatsiooni hankija ja edastaja 
- Õpetaja suhtlemine koostöös kolleegidega, lastevanematega, jt 
- Õpetaja kehakeel ja käitumine 
- Õpetaja kutse-eetika 
- Õpetaja kui organisatsioonikultuuri arendaja ja kandja 
- Õpetaja arengumapp

Koolituse käigus saab töötaja enseanalüüsi kaudu informatsiooni miks ja kuidas on vaja:
- tõsta ja laienda oma teadmisi ja oskusi;
- ennast arendada ja motiveerida;
- tagada oma rahulolu ja eneseteostus;
- tõsta oma konkurentsivõimet;
- suurendada oma universaalsust ja kohanemisvõimet;
- planeerida ja juhtida oma tööd.

Iga töötaja eneseanalüüs peab juhinduma organisatsiooni visioonist ja väärtustest ning aitama kaasa organsatsiooni eesmärkide saavutamisele. Töötajate arendamisel on vaja organisatsioonil teada miks, keda ning kuidas arendatakse. Lisaks annab koolitus õpetajale võimaluse teada saada oma EQ tasemest, suhtlemis- ja käitumisstiilidest, millest peaks loobuma- mida säilitama-arendama.

Koolituse raames selgitame, millised on analüüsiks vajalikud alused. Koolituse käigus jõuame arusaamisele, et HOIAKUD mängivad suurt rolli eneseanalüüsis. Milliseid hoiakuid on vaja kujundada, et tekiks eneseanalüüsi vajadus ja seeläbi enesearengu planeerimine.

Õppetöö korraldus:
Maht: kokku 6 ak. h. 
Toimumiskoht: vastavalt kliendi soovile
Väljastatav dokument: tunnistus