ÕPETAJA-ABI KUI PARTNER ÕPETAJALE

 Koolitusel käsitleme:

1. Õpetaja-abi eneseareng ja selle väärtustamine 

  • Mina ise – inimesena, õpetaja-abina
  • Õpetaja-abi professionaalsus ja selle arendamine
  • Õpetaja-abi tööd puudutav seadusandlus
  • Õpetaja-abi täisväärtusliku meeskonnaliikmena 

2. Lapse arengu suunamine ja toetamine õpetaja-abi igapäeva

  • Õpetaja-abi suhtlemine lapse, kolleegi ja lapsevanematega
  • Õpetaja-abi kasvukeskkonna arengu toetajana
  • Lapse arengu suunamine ja juhtimine koostöös õpetajatega
  • Lapse arengupsühholoogia
     

Koolituse maht: vastavalt kliendi soovile
Koolituskoht: vastavalt kliendi soovile
Väljastatav dokument: tunnistus