Lasteaia kui organisatsiooni tegevuse tulemuslikkus ja efektiivsus

Koolitusel analüüsime organisatsiooni hetkeseisu ja loome visiooni edaspidiseks:

- Mis on organisatsioon?
- Missioon, visioon
- Põhiväärtused
- Põhiprotsessid lasteaias
- Personalipoliitika
- Otsustusprotsessid
- Organisatsioonikultuur

Õppetöö korraldus:
Maht: 6 ak. h. 
Toimumiskoht: vastavalt kliendi soovile
Väljastatav dokument: tunnistus