Lapse arengu suunamine ja juhtimine koostöös lapsevanemaga

Koolitusel käsitleme:

1. Lapse arengu hindamine asutuse sisehindamise süsteemi osana

2. Lapse arengu hindamise põhimõtted ja meetodid

3. Lapse arengu fikseerimise võimalused

4. Lapse arenguvestlused, tagasiside vestlused

5. Lapse individuaalne arendamine koostöös lapsevanemaga

6. Usaldussuhte loomine lapsevanemaga

7. Nõustamise mõiste, protsess ja tehnikad

8. Lapsevanema ootused lasteaiaõpetajale kui nõustajale

 

Õppetöö korraldus:
Maht: 3-6 ak.h
Toimumiskoht: vastavalt kliendi soovile
Väljastatav dokument: tunnistus