KOOSTÖÖ VÄÄRTUSED ÕPETAJA ABI TÖÖS JA SUHETES

Koolitusel käsitleme:

1. Ühiste põhiväärtuste kasulikkus 
2. Pühendumine
3. Motiveeritus
4. Hoiakud
5. Koostööd soodustav suhe
6. Õpet-abi roll rühmas
7. Kohustused / vastutus / pädevus
8. Õpetaja abi eesmärgid rühmas
 
 

Koolituse tulemusena on osalejad … 
- positiivsemad ja enesekindlamad 
- teadlikumad oma töö olemusest ja võimalustest töö parendamiseks 
- teadvamad organisatsiooni väärtuste kujunemisest ja kujundamisest 
- oskavamad ja julgemad muuta enda ja oma meeskonna suhtumist muudatuste olukorras 
- valmis võtma endale initsiatiivi ja vastutust 
- mõistvamad teiste töö ja tegemiste suhtes
- väärtustavad olemasolevaid töösuhteid 

 

Õppetöö korraldus:
maht 3-6 ak.h
koht: vastavalt kliendi soovile
väljastatav dokument: tunnistus