Tulemuslike koosolekute juhtimine ehk edukad partnerlussuhted vanematega

Koolituse läbinud õpetajad:
1. Oskavad planeerida ja juhtida tulemuslikult koosolekuid
2. Oskavad tutvustada lastevanematele õppekava, arengukava ja sellega seonduvat
3. Teavad võimalusi, kuidas jõuda koosolekul üksmeelsete otsusteni
4. Teavad, millised tegurid takistavad koosolekul edu saavutamist
5. Teavad, kuidas koosolekul seada eesmärke ja jõuda tulemuseni
6. Oskavad valida vastavalt vajadusele sobivaima koosoleku läbiviimise meetodi
7. Saavad enesekindlust ja julgust teostada edukaid koosolekuid

Õppetöö korraldus:
Maht: kokku 3- 6 ak. h.
Toimumiskoht: vastavalt kliendi soovile
Väljastatav dokument: tunnistus