Koolitaja

INGA KRUUSEMENT MA

Hariduskäik
2003- 2005 Tallinna Ülikool, Hariduse juhtimine, magister
1999- 2003 Tallinna Ülikool; kasvatusteadused, Koolieelne pedagoogika ja psühholoogia
1988 – 1992 Rakvere Pedagoogikakool, Alushariduse pedagoog

Uurimustööd
2003-2005 Personalijuhtimise põhivaldkonnad ja nende rakendamine haridusasutuse juhtimises
2001-2003 Tervisekasvatus koolieelses eas
1996-1997 Kodu ja Lasteaia vahelised koostöövõimalused

Ametid
2007- ... TopKoolitus OÜ, koolitaja
2011-2017  Alasniidu Lastead, direktor
2008-2010  aastatel töötanud müügi- ja personali arendusjuhina
2005- 2011 TLÜ Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus, külalislektor
2001-2007 Tallinna Mardi lasteaed, juhataja
1995-2001 töötanud Võru, Tartu ja Tallinna lasteadades õpetajana

Täiendkoolitus
2011 Creates - Superviisorite koolitus
2010 Moreno Koolituskeskus – Muudatuste juhtimine meeskonnas
2010 PARE – Psühhosotsiaalsed riskid töökeskkonnnas
2010 PARE - Eraelu kaitse töösuhetes - töötaja ja tööandja huvide konfliktist
2010 IMG Konsultant AS – Kuidas toimivad Belbini meeskonnarollid lasteaias?

2009 PARE - Uus töölepingu seadus (4 päeva) Egle Käärats
2009 PARE - Targalt ja hoolivalt koos meeskonnaga läbi raske aja
2008 Ülo Vooglaid- Otsus. Otsuste täitmine ja tulemuste hindamine
2008 IMG Koolitus - Enesekindlus ja motivatsioon juhtimises
2008 Fastleader Tartu Juhtimiskonverents – Juhtimine ja efektiivsus

2007 OÜ Summit- Hea Teeninduse Päev
2007 Vain & Partnerid- Nõuandlik müük
2007 Fastleader Tartu Juhtimiskonverents – Juhtimine otse südamest
2007 IMG Konsultant AS – Enesekindlus ja motivatsioon

2006 IMG Konsultant AS - Koostöö ja juhtimine meeskonnas
2006 Vain & Partnerid - Saavutama õppimine- Tee oma mõte teoks (tulistel sütel kõndimine)
2006 Hea Alguse Koolituskeskus - Lapse arengu jälgimine ja toetamine, Õpetaja töö hindamine
2006 Assessor Tallinna Haridusameti kvaliteediauhinna projektis
2006 Tallinna Haridusamet - Juhtimiskonverents „ Tasakaal juhis, juhtimises ja organisatsioonis“;
2006 Fastleader Taru Juhtimiskonverents – Kuidas targad juhid tegustevad?

2005 EMI-ECO - Väärtuspõhine juhtimine
2005 PROstuudium - Arenguvestlus lapsevanemaga
2005 Tallinna Haridusamet - Juhtimiskonverents „Juhtimiskultuur kui ühiskonna peegeldus“;
2005 Tallinna Haridusamet - Assessori koolitus 32 t.

2004 Tallinna Haridusamet - Juhtimiskonverents - Eesmärgistatud juhtmine
2003 EBS – Koolieelse lasteasutuse juhtaja arenguprogramm, 264 t. juhtimiskursus
2003 Tallinna Haridusamet - Juhtimiskonverents „Juhtimislahendused – tee tulemsuteni“ 10 t. 2003 ATP Koolitus – Kaasaegne ja turvaline lasteaed (Soomes)
2002 EMI-ECO – Õppekavaarendus koolieelses lasteasutuses
2002 AMI – Personali motiveerimine ja koostöö lasteaias
2001 TPÜ – Kooli juhtimine 240 tunnine kvalifikatsioonikursus
2001 TPS - Kasvumapi kasutamine lasteaias
2001 TPÜ – Asjaajamine ja personalitöö korrastamine 
 

Osalemine konverentsidel:

2008
Fastleader Tartu Juhtimiskonverents - Juhtimine ja efektiivsus
Kuidas töötajatevahelist ja parteritega tehtavat koostööd tõhusamaks muuta?
Avatud ruum - efektiivsuse kavatamise võimaluste leidmiseks
Millised on tõhusamad võimalused isikliku efektiivsuse kasvatamiseks?
Kuidas luua töökohal efetiivsusele ja tulemustele orienteeritud mõttelaadi?
Kuida tõsta töötajate efektiivsust hoides neid füüsiliselt ja vaimselt tervete ja stressivabana?
Kuidas olla ise efektiivne ja aidata efektiivsemaks saada ka teistel?

2007
Fastleader Tartu Juhtimiskonverents - Juhtimine otse südamest.
Miks peaks keegi soovima, et just Sina teda juhiksid?
Kuidas kasutada mõistust ja südant igapäevaste juhtimisostuste langetamisel?
Otse südamest juhtimine - otsekohene ja aus juhtimine
Juhtimine otse maailma edukamate juhtide südamest.

2006
Fastleader Tartu Juhtimiskonverents – Kuidas targad juhid tegustevad?
Kuidas inimesi mõistes ja mõjutades targemalt juhtida?
Kuidas tegustevad targad juhid Eestis?
Targa tegustemise praktiline ja seltskondlik pärastlõuna
Kuidas innustavad, suunavad ja tõhustavad Eesti edukad juhid?
Kuidas saavutada paremaid tulemusi kiirust maha võttes?

2006
Tasakaal juhis, juhtimises ja organisatsioonis
Juhtida või mitte...selles on küsimus
Kuidas leida tasakaalu muutuste ja stabiilsuse vahel
Juhtida ja õnnelik olla – selline on vastus

2006
Rahulolu – haridusasutuse arengumootor
Erinevate huvipoolte rahuloluga tegelemine TNT Eesti näitel
Kas töise õhkkonna saab hingatavaks muuta?
Lasteaia juhtide rahulolu mõjutavad tegurid
Rahulolu läbi mentorluse
Rahulolu sai alguse rahulolematusest

2005
Juhtimiskultuur kui ühiskonna peegeldus
Juhtimine ja suhted loomariigis
Pudelikael on pudeli ülemises otsas
Millised omadused on juhile kõige olulisemad
Juht kui meeskonna looja, kujundaja, arendaja

2004
Eesmärgistatud juhtmine
Inimekeelne strateegia
Juhtmiskvaliteedi auhind ja Tasakaalus tulemuskaart – teineteist täiendavad meetodid
Inimeste mõõde tasakaalus tulemuskaardis
Motivatsioonipisik on nakatanud kogu organisatsiooni

2003
Juhtimislahendused – tee tulemusteni
Strateegia kujundamine meeskonnaga
Positiivne õhhkond ja motivatsioon
Arenguvestluste süsteem – juhi tööriist tulemuste saavutamisel
Avaliku sektori suhtekorraldus täna

Kuuluvus ühendustesse:
2007... Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE eraisikust liige
2008 ... Tallinna Toastmaster - lihtliige