Tere tulemast!

Kui oled piisavalt pühendunud, leiad kindlasti võimaluse!
A.Robbins

TopKoolitus OÜ tegutseb 2007 aastast koolitus- ja konsultatsiooniettevõttena. Meie poolt pakutavad koolitused on mõeldud õpetajatele, õpetaja-abidele ja teistele lasteaiatöötajatele, kes soovivad saada igapäevatöös kiirelt rakendatavaid teadmisi.
Meie koolitajad on praktikud ja koolitused viiakse läbi põhimõttel "praktikult praktikule". Koolitajad oskavad siduda praktika ja teooria tervikuks ning oma kogemusi teistega jagada.

Oleme keskendunud organisatsioonisisesele koolitusele, mis annab võimaluse teha iga koolitus vastavalt sellise suunitluse ja rõhuasetusega, millest konkreetne asutus ja inimesed kõige enam kasu saavad.

TopKoolituse missiooniks on toetada üksikindiviidi ja meeskondi nende eesmärkide saavutamisel - pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust, konsultatsiooni või nõustamist.